Bymiljømæssige konsekvenser af fortætning

  • Anne Skovbro AAU/Forskningscentret for Skov & Landskab
Keywords: urban densification, the compact city, urban environment, Copenhagen

Abstract

En byfortætning anses at have flere miljømæssige fordele, især udfra en regional betragtning. På den anden side, er det blevet påpeget at en byfortætning vil kunne have lokale negative konsekvenser. Paperet belyser nogle af de lokale bymiljømæssige konsekvenser af en byfortætning, kortlagt i det ikke afsluttede ph.d. projekt "Fortætning med kvalitet". Sekundært problematiseres fortætningsstrategien ifht. kommunernes nuværende implementering af en sådan.

Published
31-12-1998