Bystruktur og energibruk til transport

  • Petter Næss Faggruppen for fysisk planlægning, Aalborg Universitet
Keywords: urban form, transport, energy use, status of knowledge, empirical research

Abstract

ed Aalborg Universitet er det nylig satt i gang et forskningsprogram som søker å forbedre kunnskapen om sammenhenger mellom bystruktur og transport. Programmet "Transport og byplan" er finansiert delvis via Transportrådet og delvis ved egne bidrag fra Aalborg Universitet. Det er knyttet to PhD-stipender til programmet.
Første del av paperet gir et kort overblikk over kunnskapsstatus på feltet ved oppstart av programmet, med særlig vekt på resultater fra empiriske studier i nordiske byer. I siste del av paperet diskuteres behov for videre forskning, og problemstillinger og foreløpige tanker om angrepsmåter i det nye programmet "Transport og byplan" blir kort omtalt.

Published
31-12-1998