MOVE 2000

- mobilitet i Vejle Amt i det næste årtusinde

  • Søren Svendsen Industrimiljøafdelingen, Vejle Amt
Keywords: mobility, sustainability, environment, planning, regional authorities, county of Vejle

Abstract

Vejle Amt har med støtte fra Miljøstyrelsen gennemført et projekt med titlen MOVE 2000 - mobilitet i Vejle Amt i det næste årtusinde, der skal belyse mulighederne for at reducere den samlede miljøbelastning fra trafikken, uden at det reducerer personers og varers mobilitet og dermed den livskvalitet og erhvervsudvikling, som følger af mobiliteten. Projektet er gennemført med Center for Alternativ Samfundsanalyse CASA som konsulent.

Projektet er opdelt i en analysefase, hvor den nuværende transport kortlægges og analyseres, en forsøgsfase, hvor en række ideer er afprøvet i praksis indenfor indsatsområderne fritidstransport, bolig-arbejdsstedstrafik, udvikling af et planlægningsværktøj, amtsgårdens transport samt kollektiv transport, samt en afrapporteringsfase.

I dette paper beskrives projektets metode og resultaterne af kortlægnings- og forsøgsfasen. Der gives desuden et bud på, hvad der kan være amternes rolle i udviklingen af bæredygtig mobilitet, og hvordan der kan arbejdes videre hermed.

 

Published
31-12-1998