Transporten og den nationale miljøtilstand

- Brug af indikatorer for transport i den strategiske miljøplanlægning

  • Henrik Gudmundsson Danmarks Miljøundersøgelser
Keywords: environmental indicators, state of the environment reports, strategic environmental planning

Abstract

I dette indlæg behandles hvordan miljøindikatorer for transport i dag indgår i den nationale strategiske miljøplanlægning, og hvilke indikatorer det måske kunne være relevant at benytte i den fremtidige strategiske miljøplanlægning. Den strategiske miljøplanlægning har til formål at understøtte den tværgående miljøpolitiske prioritering og indsats, og derigennem medvirke til at fremme en bæredygtig udvikling i samfundet som helhed.

Vægten i indlægget ligger på indikatorer vedr. trafik og transport som indgår i DMUs nyeste danske miljøtilstandsrapport "Natur og Miljø 1997", som udgør et centralt element i den strategiske miljøplanlægning. Tilstandsrapportens brug af indikatorer sammenholdes med generelle overvejelser omkring brug af miljøindikatorer og fremtidige ønsker til den strategiske miljøplanlægning.

Published
31-12-1998