Odense Bilklub

- En metode til at dæmpe væksten i bilismen i byerne?

  • Henrik Harder Hovgesen Aalborg Universitet
  • Lise Norre HHÅ
Keywords: mode choice, car, bicycle, bus, car sharing, evaluation, Odense, before and after studies

Abstract

Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer 39 personer fra hustande, hvor der var registret et forhåndsmedlemskab af Odense Bilklub ved opstarten af Odense Bilklub (medio december 1997). I dag har bilklubben 55 medlemmer (medio august 1998). Førundersøgelsen er lavet før bilklubben startede i perioden 17/11 - 23/11 1997 godt 1 måned før opstarten af bilklubben. Den første efterundersøgelsen er lavet i perioden 5/2 - 11/2 1998 godt 2 måneder efter opstarten af bilklubben.

Resultaterne fra undersøgelsen viser, at husstandene i Odense Bilklub typisk ikke havde bil før de meldte sig ind i bilklubben, men havde overvejet at anskaffe sig en. Medlemmerne i de hustande der var med i Odense Bilklub bevægede sig generelt ca. 1/3 mindre (har et lavere dagligt transportarbejde) end gennemsnitsdanskeren før og efter de blev medlem af Odense Bilklub. Efter hustandene har fået adgang til Odense Bilklub, bruger de kun i meget ringe omfang bilklub-bilen til små ture, f.eks. indkøb og afhentning af børn mm. i byen. I stedet bruges bilklub-bilen til længere fritidsture i weekenderne og i ferierne.

 

Published
31-12-1998