Godstransportkæders miljø- og omkostningsforhold

  • Michael Henriques TetraPlan ApS
Keywords: freight transport, transport chain, mode choice, environment, energy consumption, cost

Abstract

I Godstransportkæders miljø- og omkostningsforhold vurderes de forskelle i energiforbrug, miljøpåvirkning og omkostningsbillede der er forbundet med at foretage transport af størrelsesmæssigt forskellige varepartier med henhv bil, bane og skib samt kombinationer heraf. Projektet søger i videst muligt omfang at opgøre omkostningerne ved at producere de pågældende transporter, mens prisen kun anvendes som en kontrol. Udover effekterne på strækningerne opgøres omkostninger og om muligt miljø i terminalerne, med henblik på at få et samlet omkostningsbillede.

Som led i projektet opbygges et lille edb-værktøj, således at der er muligt at gennemføre beregninger under diverse forudsætninger om forsendelsesstørrelser og kapacitetsudnyttelse på transportmidlerne. Modellen er ligeledes konstrueret på en sådan måde, at nye oplysninger meget simpelt vil kunne lægges ind.

I dette paper præsenteres hovedtankegangen i arbejdet, mens resultater desværre først vil kunne vises på Trafikdagene i august 1998.

 

Published
31-12-1998