Transport af farligt gods

  • N. O. Jørgensen Institut for Planlægning, Danmarks Tekniske Universitet
  • Bo Grevy Banestyrelsen Rådgivning, Transportplanlægning
Keywords: goods transport, dangerous goods, risk models, consequence models, GIS

Abstract

Formålet med projektet er at belyse risiko og konsekvenser ved vej- og jernbanetransport af farligt gods. Til denne brug er der udviklet modeller for uheldsfrekvenser , udslipssandsynligheder og konsekvenser for mennesker og miljø. De enkelte modeller er implementeret i et geografisk informationssystem (GIS).

Published
31-12-1998