Reduktion af miljøbelastning ved flytning godstransport fra land til sø.

  • Tom Wismann dk-TEKNIK
Keywords: mode choice, short sea shipping, truck/ship transportation

Abstract

I projektet "Reduktion af miljøbelastning ved flytning godstransport fra land til sø" belyses energiforbrug, emissioner og omkostninger ved 3 virkelige transport scenarier. Der foretages derefter en sammenligning af samme parametre hvis så meget som muligt af transporterne flyttes til mindre skibe, coaster transport.

Projektets formål er at sammenligne miljøudledninger og omkostninger ved 3 transporter som de udføres i dag og hvis de blev udført som skibsoptimeret transport.

 

Published
31-12-1998