Initiering og organisering af intermodale transportsystemer

  • Jesper Aastrup Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København
Keywords: freight transport, intermodal transport, transport systems, inter firm relationships, technological change

Abstract

Eksisterende forskning omkring intermodal godstransport har fokus på teknologiske, økonomiske og markedsmæssige muligheder for konkurrencedygtige transportydelser fra dør-til-dør - et fokus på intermodale potentialer. Dette paper argumenterer for at et fokus på hvordan intermodale transportsystemer kan opbygges og organiseres kan supplere med en forståelse af udnyttelsen af intermodale potentialer.

Baseret på empiriske erfaringer fra EU-projektet SCANDINET, præsenteres i artiklen nogle foreløbige teoretiske rammer omkring ovenstående perspektiv. Centrale begreber som præsenteres er problemejere og integrabilitet. Begrebet 'problemejer' retter fokus mod de aktører, hvorfra de nødvendige ændringer i eksisterende strukturer skal initieres, mens begrebet 'integrabilitet' søger at beskrive systemdesigns evne til at basere sig på de eksisterende strukturer. Artiklen præsenterer eksempler på danske intermodale godstransportsystemer baseret på jernbanen.

 

Published
31-12-1998