Transportlogistik, transportbehov og mælk

  • Kristen Dreiøe Nedergaard Transportforskningsgruppen på Handelshøjskolen i København
Keywords: transport demand, dairy industry, product chains, structural changes

Abstract

Dette paper er en afrapportering af nogle af resultaterne fra et ph.d.-studium som Transportrådet har været med til at finansiere.

Transportefterspørgsel kan analyseres som resultatet af et samspil mellem det transporterede materiales karakteristika, produktkædernes geografi (hermed menes både strukturen af rumligt separerede funktioner i kæden og den realiserede transport mellem dem), udvekslingsrelationernes sociale indfældethed (det som bestemmer aktørernes valg og handlinger med væsentlig betydning for transportefterspørgslen), og bredere samfundsmæssige sammenhæng (fx. regulering, konkurrence, forbrugerpræferencer, kultur).

Der vil blive givet en introduktion til denne analytiske ramme, nogle eksempler på hvorledes den har været anvendt på mejeribranchen, og hvilke (udvalgte) resultater der kom ud af undersøgelsen. Mere konkret vil præsentationen indeholde resultater fra case studierne af Kløver Mælk & MD Foods indvejnings- og mellemtransport led og deres distribution.

 

Published
31-12-1998