Lokale og industrielle relationers betydning for transporterhvervets evne til organisatorisk og teknologisk forandring

  • Leif Gjelsing Hansen Transportgruppen, Handelshøjskolen i København
Keywords: regional economics, goods transport, the transport industry, the triangel area

Abstract

I en kommende ph.d.-afhandling belyses karakteren af interorganisatoriske relationer i transporterhvervet og den territoriale forankring af disse i et regionalt specifikt "transportmilieu" (forventes publiceret i foråret 1999). Forståelsen af et transportmilieu hviler på antagelser om, at transportvirksomheders evne til organisatorisk og teknologisk forandring er tæt knyttet til lokale relationer til andre virksomheder og offentlige institutioner. I paperet diskuteres, hvorledes den regionale specialisering indenfor transport betinger forskellige former for relationer både internt i transportbranchen og mellem transportvirksomheder og deres kunder.

Published
31-12-1998