Tåg ersätter buss på Svealandsbanan

  • Oskar Fröidh Kungl Tekniska Högskolan
Keywords: Svealandsbanan, high speed trains, mode choice, travel behavior, before and after studies, regional development

Abstract

I forskningsprojektet "Etablering av nya järnvägsförbindelser. Påverkan på resvanor och samhällsstruktur. Exemplet Svealandsbanan" studeras hur den nya tågtrafiken på Svealandsbanan påverkar människors kunskap om, och deras värdering av, utbudet av resmöjligheter, och beteendet när det gäller resor. Undersökningar görs med enkäter till boende längs Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Södertälje, samt genom intervjuer ombord på bussarna (1997) innan tågtrafiken startade, respektive ombord på tågen (1998 och 2000). I ett senare skede ska också projektet omfatta aggregerade effekter på samhället, som flyttning , exploatering och lokalisering av verksamheter.

I detta paper summeras första undersökningen från 1997.

Published
31-12-1998