Fast järnvägsförbindelse Helsingør - Helsingborg

  • Christian Lassen Scandia consult
  • Mikael Stamming Helsingborg Stad

Abstract

I över hundra år har en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg diskuterats. En rad olika förslag har under årens lopp tagits fram. Det gemensamma för samtliga förslag är att järnvägsförbindelsen alltid varit en viktig del i planeringen för järnvägsföretagen och de båda städerna.

Så är det även idag när EU har delfinansierat en förstudie av en ren järnvägstunnel. Tunneln får en längd, beroende på lösning, på 6-7 km. Även med en måttlig genomsnittshastighet blir restiden från station till station sex minuter. Från centrum till centrum.
Från land till land.

Published
31-12-1998