Kapacitetsfremmende tiltag i jernbanesystemer

  • Anders Hunæus Kaas Banestyrelsen
Keywords: railways, capacity, schedule planning

Abstract

Dette paper beskriver nogle af de betragtninger, der er gjort i et Ph.D projekt med titlen "Metoder til beregning af jernbanekapacitet", som har været støttet af Banestyrelsen rådgivning, Transportrådet og DTU

For at øge kapaciteten på jernbaner er det muligt at foretage en lang række tiltag, som hver især vil kunne medvirke til en kapacitetsforøgelse. Mange af disse tiltag vil endvidere kunne medføre en reduceret rejsetid.

Tiltagene kan alle relateres til ét af følgende hovedpunkter:

· Infrastruktur
· Materiel
· Køreplan
· Fall back ved uregelmæssigheder

 

Published
31-12-1998