Euronorm EN 50126 - Projektmodellering fra teori til praksis

(med Københavns Metro som case)

  • Klavs W. H. Nellemann Nellemann, Nielsen & Rauschenberger A/S
  • Peter Olsen CAP Gemini Danmark
Keywords: Euronorm EN 50126, Project modelling, Copenhagen Metro, lifescycle model, Project management

Abstract

Bygning af jernbanesystemer som f.eks. et førerløst metrosystem er en yderst kompliceret opgave, som i mange tilfælde vil involvere flere udenlandske virksomheder grundet den voksende internationalisering af markedet. Gennemførelse af internationale og multidisciplinære projekter kræver foruden betydelige tekniske og styringsmæssige kompetencer hos de involverede endvidere etablering af en fælles, entydig model for systemets udvikling og etablering. En sådan projektmodel skal udgøre en fælles reference for al planlægning, styring, statusvurdering og godkendelser for både bygherre, myndigheder, leverandør og underleverandører.

Projektmodellen skal bl.a. definere projektopdeling i teknologier og geografi, projektets faser med hovedaktiviteter og -milepæle, deres indbyrdes afhængigheder (projektlogik) samt godkendelsesproces inklusive leverancer og kriterier for faseskift.

Denne fremstilling diskuterer erfaringer fra Metroprojektet med etablering og anvendelse af en projektmodel baseret på euronorm EN 50126. Erfaringerne dækker koncept- og designfaserne og omfatter bl.a.:

· problematik vedr. forskellige teknologier på forskelligt udviklingsstade og niveau
· problematik ved. kompliceret projektorganisation med mange forskellige parter med hver deres kultur, metoder, interesser, sprog og terminologi
· Konflikt mellem tid/økonomi og idealproces
· Inkludering af drifts- og vedligeholdelsesmæssige aspekter i udviklingen

 

Published
31-12-1998