Banetrafikken på nye spor - om udenlandske erfaringer.

  • Sisanne Krawack Transportrådet
Keywords: railway, organisation, competition, international experiences

Abstract

I mange europæiske lande omstrukturerer man jernbaneselskaber for at opnå større effektivitet og tilpasning til markedet. I projektet er indsamlet erfaringer fra denne proces i tre lande og erfaringer med at indføre konkurrence på banenettet, effektivisere og øge markedstilpasningen er vurderet.

Erfaringerne fra udlandet sammenholdes med intentionerne i den ny jernbanelov i Danmark.

Published
31-12-1998