Infrastrukturløsninger for tætbygader i Projekt Basisnet

  • Jan Kragerup Transport og anlæg, Rambøll
Keywords: urban transport, tram, light rail, bus, traffic safety

Abstract

I Projekt Basisnet undersøges opgradering af Københavns kollektive trafik ved etablering af sporvogn, højklasset bus og/eller udvidelse af Metroen. I forbindelse med projektet er etablering af sporvogn eller højklasset bus i tætbygader undersøgt. I artiklen beskrives de løsninger, som er undersøgt, og konsekvenserne belyses.

Published
31-12-1998