Park-and-Ride, omfang og muligheder i Hovedstadsområdet

  • Henrik Larsen Hovedstadsområdets Trafikselskab
  • Per Thorst Anders Nyvig
Keywords: park-and-ride, present and potential size, needs for extension of installations for park-and-ride, demands on installations for park-and-ride, strategy for park-and-ride in the greater Copenhagen area, Copenhagen City, Regional Transport

Abstract

Hvad er omfanget af park-and-ride i dag? Hvor stort er potentialet? Er der behov for at udbygge anlæg for park-and-ride? De spørgsmål blev en arbejdsgruppe bestående af HT, DSB, Roskilde Amt og Københavns Kommune bedt om at undersøge under arbejdet med Kollektiv Trafikplan 1998. Arbejdsgruppen havde Anders Nyvig A/S tilknyttet som konsulent.

I dette paper præsenteres resultaterne af undersøgelsen, og der redegøres for HT´s strategi på området

Published
31-12-1998