Kollektive trafikterminaler

  • Per Gellert Kollektiv transport, COWI
  • Leif Jørgensen Trafikplanlægning, COWI
Keywords: station, bus terminal, public transport

Abstract

Indlægget indeholder en beskrivelse af behovet for forbedring af terminaler for kollektiv trafik med udgangspunkt i en række passagerundersøgelser, vurdering af adgangsveje, samt udarbejdelse af Masterplan for 33 teriminaler i HT-området udført for HT og DSB.

Derefter omtales nødvendigheden af at sikre, at alle parter i sagen inddrages fra starten - også selvom der er interessemodsætninger. Processen omkring identifikation af behov for ændringer og udarbejdelse af løsningsmuligheder beskrives. Endeligt eksemplificeres dette med udgangspunkt i terminalerne på Nørrport og ved Hovedbanegården.

 

Published
31-12-1998