Resenärers preferenser till byte

- En Stated Preference-undersökning på Flygbussarna i Stockholm

  • Helena Sjöstrand Institutionen för Trafikteknik, Lunds Universitet
Keywords: bus interchange, valuation, stated preference

Abstract

I samband med att Flygbussarna i Stockholm skulle börja med trafik där liten buss matar stor buss, undersöktes hur ett byte uppfattas av resenären. Den viktigaste uppgiften var att mäta hur stor uppoffring det innebär att byta buss istället för att kunna åka direkt till sitt resmål. För att se om det spelar någon roll, vilken erfarenhet resenären har av bussbyten, gjorde vi två undersökningar. De första undersökningen gjordes med resenärer, som åker direkt, dvs utan bussbyte. Den andra undersökningen gjordes med resenärer på den nya linjen med ett bekvämt byte (dockning).

Båda undersökningarna gjordes med intervjuer ombord på bussarna direkt med de aktuella passagerarna. Passagerarna fick själva svara på frågor på de minidatorer, som delades ut och samlades in av försökspersonal. Förutom frågor om personens resa innehöll datorintervjun två Stated Preferences-spel.

Resultaten visar bl a att det innebär en uppoffring för resenärerna att behöva byta buss, men om bytet utformas bra kan olägenheten vid bytet minskas. De resenärer som idag har möjlighet att åka direkt till/från Arlanda är mycket negativa till att få ett byte, även om de kunde få andra förbättringar i form av högre turtäthet eller kortare restid. De resenärer som prövat på bekvämt byte är inte alls så negativa.

 

Published
31-12-1998