Bus & Tog Takstsamarbejdet

  • Niels Mortensen Bud og Tog Sekretariatet
Keywords: fare integration, integrated bus and rail fare system, bus/train, DSB, regional transport companies, PTS's

Abstract

Den 28. september 1997 trådte takstsamarbejdet mellem DSB og de enkelte trafikselskaber i kraft. Takstsamarbejdet er et led i Bus & Tog Projektet, der har til formål at skabe bedre sammenhæng i den kollektive trafik Takstsamarbejdet har gjort det muligt at rejse med bus og tog på samme billet. Det landsdækkende takstsamarbejde fungerer efter følgen-de principper:

· Alle indenamtsrejser med bus og tog sker efter trafikselskabernes takstsystemer på trafikselskabernes billetter og kort. Der er frit valg mellem bus og tog

· Togrejser i flere amter foregår efter DSB´s takstsystem. Der er "gratis" tilslutningsbus i hver ende af rejsen på DSB´s billetter og kort inden for bybusområdet omkring stationen (omstigningsområdet)

I dette paper redegøres for det etablerede takstsamarbejde og implemen-teringen heraf. Muligheder og perspektiver i forbindelse med udvikling af samarbejdet beskrives.

Published
31-12-1998