Samordnet elektronisk billettering

  • Charlotte Vithen Vegdirektoratet
Keywords: integrated payment, electronic ticketing, public transport, card technology, security, Norway

Abstract

Innlegget tar utgangspunkt i Vegdirektoratets håndbok for elektronisk billettering. Hensikten med håndboken er å gi trafikkselskaper og samferdselsmyndigheter råd og veiledning i forbindelse med anskaffelser av elektroniske billetteringssystemer innen kollektivtransport, herunder gi tekniske anbefalinger som legger tilrette for samordnet elektronisk billettering.

Innlegget gir en innføring i samordnet betaling innen transportsektoren og beskriver de forutsetningene som må være til stede for å oppnå en slik samordning. Dette omfatter blant annet:

· Organisasjon og systemarkitektur
· Kortteknologi
· Sikkerhet
· Standarder

Det gis ytterligere en oversikt over håndboken anbefalinger når det gjelder samordnet elektronisk billettering.

 

Published
31-12-1998