Kontraktformer i kollektiv bustrafik.

  • Per Als Hovedstadsområdets Trafikselskab
Keywords: contracts, tendering, bus, incentives, quality, competition

Abstract

Kollektiv bustrafik er i løbet af 90-rne blevet udliciteret. Der er herved opnået betydlige besparelser på kørslen samtidig med , at kvaliteten stort set er blevet fastholdt. Men på sigt er der fare for, at priskonkurrencen nedbryder kvaliteten i driften, og derfor søger adskillige selskaber efter kontraktformer, der kan sikre kvaliteten i busdriften uden at prisen stiger for voldsomt.

HT har i regi af den internationale brancheorganisation UITP stået for en international undersøgelse af kontraktformer med incitatmenter, og resutatet bliver i September måned 1998 offentliggjort i form af en UITP rapport.

Undersøgelsens hovedkonklusioner er resumeret i dette paper.

 

Published
31-12-1998