Kvalitetssikring i Vejle Amts Trafikselskab

  • Jørn Juhl Rasmussen Vejle Amts Trafikselskab
Keywords: Bus, licitation, quiality-management, data-collection, data-processing

Abstract

Vejle Amts Trafikselskab har gennem de seneste 3 år arbejdet målrettet med at sikre, at den kvalitet, som de vognmænd, der udfører kørsel under V.A.T. leverer, holder et tilfredsstillende niveau. V.A.T.'s kvalitetssikringsprojekt er etableret på beggrund af, at V.A.T. fra 1994 har haft udbudt kørslen i licitation. Udbudsrunderne har givet en besparelse i kontraktsummen på ca. 20 % i forhold til de tidligere standardkontrakter.

Kvalitetssikringsprojektet er lagt an på, at V.A.T. skal sikre, at vognmændene styrer kvaliteten. Projektet er derfor baseret på en omfattende dataindsamling og -behandling.

Det omtales i dette paper, hvordan dataindsamlingen og det daglige arbejde med kvalitetssikring er tilrettelagt.

Published
31-12-1998