Effekt af takstnedsættelsen.

  • Erik Toft Færdselsstyrelsen
  • Jens Elsboe COWI
Keywords: fare reduction, rise in children age limit, before and after studies, evaluation of effects

Abstract

Trafikselskaberne i Danmark gennemførte pr. 28. september 1997 som et resultatet af en politisk aftale mellem regeringen, SF og Enhedslisten en takstnedsættelse af taksterne i den kollektive trafik på i gennemsnit 10%. Samtidig gennemførtes en forhøjelse af børnealdersgrænsen, således at børns betaling af fuld takst sker fra det fyldte 15. år.

Færdselsstyrelsen har foretaget en vurdering af effekten af takstnedsættelsen på baggrund af salg af kort og billetter samt passagertal i de første tre måneder efter takstnedsættelsen. COWI har bistået Færdselsstyrelsen med indsamling af data og beregninger.

Undersøgelserne har haft til formål at vurdere:
· kendskabet til takstnedsættelsen
· ændringerne i salget af de forskellige typer kort og billetter
· udviklingen i passagertallet som følge af takstnedsættelsen

Dette paper beskriver analyserne, der er foretaget i forbindelse med vurderingen af takstnedsættelsens effekt samt resultaterne af analyserne.

 

Published
31-12-1998