Bus & Tog Samarbejdet

Modeller til fordeling af indtægter samt virkninger af takstsamarbejdet.

  • Jens Elsbo COWI
Keywords: fare co-operation, Bus & Train Co-operation, revenue models in public transport, before and after studies, evaluation of effects

Abstract

De Danske Statsbaner (DSB) og de kollektive trafikselskaber uden for hovedstadsom-rådet etablerede pr. 28. september 1997 et takstsamarbejde, der gør det muligt at benytte samme billet eller kort på rejse, der både benytter bus og tog. Rejser internt i amterne foregår efter det lokale trafikselskabs takstsystem, mens rejser mellem amterne foregår efter DSB's takstsystem.

Dette paper redegør for de modeller, der ligger til grund for beregningen af det enkelte trafikselskabs indtægter for transport af passagerer, der rejser på andre trafikselskabers kort og billetter.

I paperet redegøres endvidere for effekterne af det etablerede takstsamarbejde, herunder hvilke effekter takstsamarbejdet har haft på antallet af passagerer samt omstigningsfrekvensen mellem tog og busser. Endelig belyses kundernes og befolkningens holdninger til det etablerede takstsamarbejde.

 

Published
31-12-1998