Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer

  • Ken Friis Hansen Motorteknik, Dansk Teknologisk Institut
Keywords: reduction of emissions, technical possibilities, low-sulphur diesel

Abstract

Muligheder for miljøforbedringer af dieselkøretøjer@, som Dansk Teknologisk Institut, DTI Energi/Motorteknik har udført for Miljøstyrelsen behandler følgende problemstillinger:

· ændring af dieselkvaliteterne
· anvendelse af katalysatorer og/eller partikelfiltre
· konvertering fra diesel og benzin til gas

Projektet konkluderer at der er mulighed for at indføre en ny lav-svovl diesel--kvalitet på det danske marked til erstatning for de nuværende let diesel og ultralet diesel kvaliteter. Den foreslåede lav-svovl diesel kvalitet, som medfører en reduktion af svovlindholdet på 90%, vil betyde en reduk-tion af partikelemissionen på landsplan på 13% med den nuvær-ende køretøjs-sammensætning og vil desuden muliggøre anven-d-else af alle kendte kommercielt tilgængelige efterbehandlings-teknologier.

Der er ligeledes et betydeligt potentiale i montering af efterbehand-lingsudstyr på dieselkøretøjer, men ombygning af dieselkøretøjer til gasdrift ser - på det foreliggende grund-lag - mere tvivlsomt ud

 

Published
31-12-1998