Eftermontering af katalysatorer på den ældre del af bilparken

  • Michael Grouleff Jensen Dansk Teknologisk Institut, Energi/Motorteknik
Keywords: 3-way catalyst, retrofitting, reduction of emissions, older car park

Abstract

"Eftermontering af katalysatorer på den ældre del af bilparken", omhandler følgende problemstillinger:

· teknisk overblik over retrofit katalysatorer
· påvirkning af motorydelse og benzinforbrug
· potentiale for og effekt af en eftermontering
· motivering og kontrol af eftermontering

En eftermontering af katalysatorer kan nedbringe emissionsniveauet til samme niveau som emissionerne fra biler med fabriksmonteret katalysa-torer. Monteringen er simpel at udføre og kan gøres på 2-3 timer. Eftermonteringssættene er sammensat af standardkomponenter, som også indgår i fabriksmonterede sæt. Der er derfor ingen grund til at forvente ringere holdbarhed for eftemonteringsæt.

Biler, registreret fra 1986 til og med 1990, er alle i en teknisk stand, så der umiddelbart efter et serviceeftersyn kan eftermonteres en katalysator, sam-tidig har de en restlevetid, som berettiger en eftermontering. Det er dog teknisk muligt at eftermontere katalysatorer på biler af ældre årgange.

For at motivere en høj tilslutning til en ordning vurderes det, at en differentiering af vægtafgiften er den bedste løsning. En differentiering vil få den største effekt, hvis den både består af en "stok" og en "gulerod". Der skal således være både en fordel for dem, der ønsker at gøre noget for miljøet og en straf for dem, der ingen ting gør.

 

Published
31-12-1998