Politiske beslutninger om ressursfordeling i samferdsel

- mikro versus makro overveielser

  • Dag Bjørnland Handelshøyskolen BI
Keywords: Decision making, methodology, strategy, public sector

Abstract

I innlegget gjennomgår forfatteren sine erfaringer med bruk av metoder for beslutningsstøtte i offentlig sektor. Hovedvekten i presentasjonen er lagt på ressursfordeling med et strategisk perspektiv.

Mikro metoder som nytte-/kostnadsanalyse og strategisk konsekvensanalyse av miljøeffekter blir omtalt og deres styrke og svakhet gjennomgått. Gjennomgangen viser at det ikke er mulig å summere slike beregninger opp til totalt ressursbehov.

Forfatteren gjennomgår makro økonomiske metoder som kan gi totaloverslag over behov for ressurser, for eksempel investering og vedlikehold. Eksempler gis, og forfatteren foreslår slike metoder anvendt ved offentlig, strategisk planlegging hvor ressursrammer er viktige.

 

Published
31-12-1998