Finansiering af transportinfrastuktur projekter

  • Karsten Sten Pedersen COWI
Keywords: Financing, Private-public partnership, transport infrastructure, shadow toiling

Abstract

Interessen for at udvikle nye finasierings- og organisationsformer for store transportinfrastrukturprojekter har været stigende gennem de senere år, bl.a i forbindelse med TransEuropæiske Net projekterne.

I papiret redegøres for en række konkrete erfaringer med brug af forskellige finansieringsmodeller, og der uddrages konklusioner med henblik på betingelserne, som skal være opfyldt for at private finansiering (Private-Public Partnership, PPP) er et bedre alternativ end traditionel offentlig finasiering.

 

Published
31-12-1998