An integrated model of a decision making basis for environmental impact assessment (EIA) of transport infrastructure investments

  • Ulli Zeitler CeSaM, Aarhus Universitet
Keywords: EIA, ethics, decision-making, planning, transport infrastructure

Abstract

I paperet argumenteres for en kvalitativ planlægnings- og beslutningsmodel i forbindelse med ændringer af den fysiske transportinfrastruktur. Modellen tager udgangspunkt i intentionerne for miljøkonsekvensvurderinger. I modsætning til gængse VVM-vurderinger lægges imidlertid hovedvægten ikke på naturvidenskabelige data, men på en etisk analyse. Det centrale spørgsmål er hvordan givne ændringer påvirker forskellige naturlige fænomeners (moralske subjekters) evne til at håndtere givne udfordringer. Paperet giver nogle ideer til, hvilke elementer en konsekvensanalyse må indeholde for at leve op til de moralske (ko-eksistentielle) standarder vi rimeligvis må sætte for os og vores medverden.

Published
31-12-1998