Ny version af den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj

  • Hans Bendtsen Afdelingen for trafiksikkerhed og miljø, Vejdirektoratet
Keywords: Road traffic, noise, prediction method, emissions, future

Abstract

Den nordiske beregningsmodel for vejtrafikstøj ligger til grund for alle de vejtrafikstøjberegnin-ger, der foretages i Danmark. Modellen er igen blevet revideret i 1996. Modellens teori og me-tode præsenteres. Ligeledes gennemgås de væsentlige ændringer, der er foretaget i modellen i forhold til den forrige revision, som er fra 1989.

De væsentlige ændringer er bl.a. følgende:
· Der er ændret på modellens udgangsværdier, med baggrund i effekten af EUs regulering af støjudsendelsen fra biler.
· Modellens definition og metode til beregning af maksimale støjniveauer er totalt ændret.
· Det er nu muligt at foretage korrektioner for støjdsendelsen fra forskellige typer vejbelæg-ninger.
· Det er muligt at foretage separate beregninger af støjen fra henholdsvis lette og tunge køre-tøjer.
· Modellen kan nu anvendes for hastigheder ned til 30 km/t, hvorimod den tidligere kun gik ned til 50 km/t.

Der foretages vurderinger af, hvad dette betyder for den praktiske anvendelse af beregningsmo-dellen. Ligeledes perspektiveres modellen i forhold det kommende modeludviklingsarbejde.

 

Published
31-12-1998