Prognose for vejtrafikkens emissionsfaktorer og den samlede luftforurening i perioden 1980-2010

  • Morten Winther Danmarks Miljøundersøgelser
  • Bo Ekman Vejdirektoratet
Keywords: CO, VOC, NOx, particulates, passenger cars, light duty vehicles, trucks, buses, traffic performance, new vehicles, vehicle lifetime, emission factors, emissions forecasting

Abstract

I et samarbejde mellem Vejdirektoratet og Danmarks Miljøundersøgelser er en luftemissionsprognose for vejtrafikken opstillet for perioden 1980-2010. Herudfra er samlede emissionsfaktorer beregnet for prognosens køretøjskategorier. Første del af arbejdet har bestået i at fremskaffe trafik- og bestandsdata for årene frem til prognoseperiodens start og i prognoseperioden. Næste trin har været at beregne vejtrafikkens totalemissioner for året 1994 med EU-modellen COPERT II samt at beregne emissioner med prognosemodellen BILEMIS i perioden 1980-2010. COPERT II´s resultater er brugt til at skalere BILEMIS emissionerne og på denne måde danne den færdige prognose og de aggregerede emissionsfaktorer.

Arbejdet har haft to formål:

1. At beregne en prognose for vejtrafikkens CO, VOC, NOx og partikelemissioner i perioden 1980-2010 indenfor køretøjskategorierne personbiler (benzin og diesel), varebiler (benzin og diesel), lastbiler (under og over 16 tons totalvægt) og busser.

2. Ud fra prognosens trafikarbejde at beregne samlede emissionsfaktorer i alle prognoseårene for hver køretøjskategori.

I dette paper præsenteres metoden til at opstille trafik- og bestandsdata, beregningsmetoden for COPERT II og BILEMIS samt prognosens resultater; totalemissioner og samlede emissionsfaktorer.

Published
31-12-1998