EU-status vedrørende begrænsning af luftforurening fra motorkøretøjer (auto/olie-programmet)

  • Erik Iversen Miljøstyrelsen
Keywords: EU-regulation, air pollution, auto/oil-programme, motor vehicles, passenger cars, light commercial vehicles, light duty trucks, fuels, gasoline, petrol, diesel

Abstract

Den 29. juni 1998 nåede EU´s ministerråd og Europa-Parlamentet frem til et kompromisforslag vedrørende de fremtidige krav til personbiler, varebiler og brændstoffer. Hermed afsluttes mere end 2 års intense forhandlinger, dels mellem medlemslandende, dels mellem EU´s institutioner. I dette paper foretages en gennemgang, dels af forhandlingsproceduren inden for EU, dels af de væsentligste forandringer, som er gennemført i forhold til Kommissionens oprindelige forslag og ministerrådets fælles holdning.

Published
31-12-1998