Miljøkapacitet som grundlag for byplanlægning

  • Ole Dam Mortensen Lyngby-Taarbæk Kommune
  • Hanne Hansen Anders Nyvig
Keywords: environmental capacity, city traffic, town planning, environmental influence, measures, Lyngby

Abstract

Formålet med projektet er at opbygge en simpel metode til at fastlægge det belastningsniveau fra trafik som findes acceptabelt i et byområde samt beskrive de miljømæssige konsekvenser af lokaliseringsbeslutninger og trafikale ændringer.

Projektet er et udviklingsprojekt som er gennemført i et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk kommune, Miljøstyrelsen og Anders Nyvig A/S under "Bytrafikprojekt" 1997.

I dette paper præsenteres metoden og de første erfaringer med at anvende metoden i praksis.

 

Published
31-12-1998