Etablering af miljøzoner i Danmark

  • Erling Hvid COWI
Keywords: environmental zones, urban traffic

Abstract

Trafikkens miljøpåvirkninger er størst i byerne. Dette taler for at indføre særlige restriktioner over for biltrafikken i byerne - i form af såkaldte miljøzoner.

Projektet vurderer mulighederne og begrænsningerne for indførelse af miljøzoner i Danmark, og der foretages en overordnet effektvurdering.

 

Published
31-12-1998