Certificering af varetransport til Københavns Middelalderby

  • Jørgen Knoop Københavns Kommune
Keywords: heavy traffic, goods delivery, regulation, trial

Abstract

Københavns Kommune igangsætter fra 1. september 1998 som et forsøg en frivillig certificeringsord-ning, "City Gods" for varetransport i Middelalderbyen. For at deltage i ordningen, skal man opfylde følgende betingelser:

- Bilen må ikke være mere end otte år gammel.

- Midst 60 % af vognens lastekapacitet skal være udnyttet til gods til eller fra Middelalderbyen.

Formålet med forsøget er at indsamle erfaringer, der kan bruges i en obligatorisk certificeringsord-ning, når der foreligger et lovgrundlag for en sådan. En obligatorisk certificeringsordning forventes at nedbringe den tunge trafik og dermed emissioner af bl.a. NOx, CO2 og partikler.

Dette paper gennemgår baggrunden for City Gods certificeringen, de forudgående undersøgelser og hvordan ordningen bliver udmyntet i praksis.

 

Published
31-12-1998