Hvordan kan korte bilture overføres til cykel- og gangture i store byer?

  • Inger Marie Bernhoft Rådet for Trafiksikkerhedsforskning
Keywords: cyclist, pedestrian, car driver, mode choice, transport plan, traffic safety plan, recommendations

Abstract

I det afsluttende delprojekt under det EU financierede projekt "ADONIS", hvis hovedformål er at få flere til at cykle og gå på korte ture i byer, gives anbefalinger til politikere, trafik-planlæggere samt lokale myndigheder. Anbefalingerne er baseret på de tre delrapporter:

· Best practice to promote cycling and walking
· Behavioural factors affecting modal choice og
· A qualitative analysis of cyclist and pedestrian accident factors

Ved at sammenholde resultaterne fra de tre delrapporter er det klart, at følgende spørgsmål skal besvares i forbindelse med ønsket om at flytte korte bilture til cykel- eller gangture:

· Hvordan kan man få folk til at overveje at cykle og gå i stedet for at køre i bil?
· Når dette er lykkedes, hvordan kan man så få dem til at sætte denne beslutning ud i livet?
· Hvordan kan man mindske antallet af færdselsuheld, der involverer cyklister og gående?
· Hvordan kan man sikre, at cyklister og fodgængere føler sig trygge i trafikken?
· Hvordan kan man opnå, at cyklister, fodgængere og andre trafikanter selv er med til at mindske antallet af konfliktsituationer i trafikken?

Før der sættes ind med etablering af faciliteter til fremme af cykel- og gangtrafik, er det nød-vendigt at gøre sig følgende klart:

· Hvor befinder byen sig mht. cykel-og gangtrafikkens andel af den samlede transport?
· Hvilke og hvor mange foranstaltninger for cyklister og fodgængere findes der i byen?

Først når disse parametre er kortlagt, kan den videre planlægning begynde. Det er vigtigt, at der etableres en samlet plan for gennemførelse af foranstaltninger, idet en enkelt foranstalt-ning hist og her ikke vil give effekt.

I dette paper gives anbefalinger til politikere, offentlige myndigheder og planlæggere, som kan være til hjælp i bestræbelserne på at ændre transportfordelingen i store byer.

 

Published
31-12-1998