ADONIS - Eksempler på fremme af cykel- og gangtrafik

  • Belinda la Cour Lund Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet
  • Puk Kristine Nilsson Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet
Keywords: cycle walk, promotion, safety, example, measure, infrastructure, non-infrastructure

Abstract

Kataloget Best practice to promote cycling and walking består af i alt 102 eksempler på, hvad man i en række europæiske byer har gjort for at fremme og sikre cykel- og gangtrafikken.

Kataloget er opdelt i to afsnit, der omhandler henholdsvis fodgænger- og cyklisttiltag. Kataloget henvender sig fortrinsvis til planlæggere i amter og kommuner, og er tænkt som et slags idéka-talog. Brugeren bliver præsenteret for en række eksempler på hvordan forskellige problemer, i fortrinsvis store eller mellemstore europæiske byer, kan løses eller afhjælpes. Kataloget inde-holder alt fra simple foranstaltninger, som er velegnede til byer, der i dag ikke har lagt vægt på fodgænger- og cyklistforanstaltninger, til mere avancerede tiltag, beregnet for byer der allerede i dag har et veludviklet cykelsti- og/eller fodgængernet.

Såvel fysiske som ikke-fysiske foranstaltninger præsenteres i kataloget. De fysiske inkluderer anlæg og faciliteter langs vejstrækninger, i kryds, og i forbindelse med opbevaring, vente og hvile. De beskrevne ikke-fysiske foranstaltninger er bl.a. transportplaner, uddannelse, informa-tion, oplysningskampagner og organisatoriske faciliteter.

Kataloget giver mulighed for på en let og overskuelig måde at finde frem til relevante eksempler udfra forskellige indgangsvinkler.

 

Published
31-12-1998