Evaluering af Trafik og Miljøpuljen:

Puljemidler som styringsinstrument i den langsigtede trafik- og miljøplanlægning

  • Vibeke Lehmann Nielsen PLS Consult
  • Søren Tholstrup PLS Consult
  • Bent Flyvbjerg Aalborg Universitet
Keywords: planning, evaluation, pool, management, PLS Consult

Abstract

Med udgangspunkt i evalueringen af Trafik- og Miljøpuljen (1992 -1995), som er gennemført i et samarbejde mellem PLS Consult og professor Bent Flyvbjerg, Aalborg Universitet, giver artiklen en vurdering af statslige puljer som virkemiddel til at stimulere trafik- og miljøinitiativer i de danske kommuner. Artiklen argumenterer, at langsigtede miljøeffekter forudsætter, at der på den ene side gennemføres en formidlingsindsats, hvor henholdsvis statens, amternes og kommunernes roller, ansvar og virkemidler i indsatsen for at reducere trafikskabte miljøproblemer klargøres. På den anden side vurderes det relevant at etablere en ny pulje, som igangsætter demonstrationsprojekter, der i højere grad fokuserer på miljøproblemer end trafiksikkerhed. Puljen bør understøttes af et fagligt sparringsforum i centraladministrativt regi. For at optimere mulighederne for at evaluere og vurdere puljens og demonstrationsprojekternes miljøeffekter bør der etableres et systematisk datagrundlag i et før/efterperspektiv, som dermed udgør et effektivt styringsgrundlag på centralt og lokalt niveau.

Published
31-12-1998