Livsstil og trafik - teori og metode

  • Irene Christensen Rådet for Traffiksikkerhedsforskning
Keywords: lifestyle, traffic safety, theory, method

Abstract

Er der en sammenhæng mellem måden, vi som trafikanter færdes på, og det liv, vi fører? I forsøget på at bevæge sig ud over en traditionel afgrænsning af trafikale grupper vha. variabler såsom køn, alder o.lign. er der blevet peget på livsstilsbegrebet som mulig forståelsesramme. Overordnet forstås livsstil som et begreb med en iboende dialektisk egenskab i og med, at mennesket på en og samme tid skaber og skabes af sin livsstil i en bestemt samfundsmæssig kontekst.

I dette paper refereres centralt indhold fra en nyligt udkommet rapport, hvor der gennemgås teorier om livsstil samt forskellige undersøgelser, hvor livsstil er sat i forbindelse med trafikal adfærd. Desuden skitseres det, hvorledes livsstilsbegrebet tænkes anvendt i en kommende undersøgelse om livsstil og hastighedsadfærd.

 

Published
31-12-1998