Teoretiske perspektiver på hverdagsliv og transport

  • Inge Røpke Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet
  • Mirjam Godskesen Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet
Keywords: Everyday lie, theories of everyday life, cultural aspects, transport behaviour

Abstract

Papiret søger at tage den udfordring op, at den hidtidige transportforskning i forholdsvis ringe grad har været indrettet på teoriudvikling og vidensakkumulering. Da bilen er en hverdagslivsteknologi, er det nærliggende at anskue brugen af bilen gennem perspektiver hentet fra teorier om hverdagslivet og om samspillet mellem teknologi og hverdagsliv. I dette papir tages der hul på denne diskussion gennem præsentationen af et hverdagslivsteoretisk perspektiv, der især er inspireret af nogle forfattere med socialantropologisk og kultursociologisk baggrund. Desuden gives nogle eksempler på, hvordan perspektivet kan inspirere transportforskningen.

Published
31-12-1998