Livsstilsudvikling og mobilitetsbehov

  • Jeppe Læssøe Institut for Teknologi og Samfund, Danmarks Tekniske Universitet
Keywords: the need for mobility, change in lifestyles, socio-cultural and psychological dynamics, cultural learning processes

Abstract

Dette bidrag handler om mulighederne for at påvirke mobilitetsbehovet i en bæredygtig retning ved hjælp af en ‘fingrebsstrategi', dvs. en strategi der går ud på at opnå indsigt i de dynamikker, der påvirker mobilitetsbehovets udvikling for dernæst at give dem muligheder for at blive tilgodeset på måder, som reducerer motivet for transport.

Det knytter an til de bidrag i de senere års transportforskning, som forsøger at forstå transport-adfærd i dens livsstilssammenhæng, i stedet for at fokusere snævert på den adfærd og de værdier, som direkte vedrører transporten. Gennem en diskussion af behovsbegrebet og livsstilsbegrebet etableres et grundlag for at analysere de socio-kulturelle og psykologiske dynamikker, som påvirker mobilitetsbehovet.

De historiske dynamikker der fremmer, fastholder og anfægter mobilitetsbehovet skitseres kort som baggrund for det afsluttende udkast til, hvorledes politisk strategi og planlægning med inspiration i læreproces-teori kan forsøge at udvikle en fingrebsstrategi til fremme af et bæredygtigt mobilitetsbehov.

 

Published
31-12-1998