Metoder til studier af transportadfærd

  • Mette Jensen Afdeling for Systemanalyse, Danmarks Miljøundersøgelser
Keywords: research method, transportation, environment, behaviour, attitudes, everyday life, motoring

Abstract

Paperet diskuterer forskningsmetoder i forbindelse med transportadfærdsforskning i Danmark. Der fokuseres på både kvalitative og kvantitative metoder som hver især kan bidrage til en forståelse af transportadfærd og holdninger til transport som det ser ud i dagens samfund. Nogle træk ved metoderne trækkes frem.

Kvalitative metoder kan indfange en kaotisk virkelighed, kan bidrage til at forklare baggrunden for bestemte adfærdsmønstre, kan medvirke til at udvikle nye begreber og teoridannelser samt kaste nyt lys over gammelkendte problemstillinger.

Kvantitative metoder kan anvendes til at sige noget om hvor mange (procent) der har en given adfærd eller nogle bestemte holdninger til et udvalgt emne. De kan bruges til at belyse hvordan befolkningen fordeler sig på forskellige kategorier og kan kortlægge hyppigheden af et bestemt fænomen/en given adfærd.

Fordele og ulemper ved de to metoder diskuteres, og det konkluderes at metoderne supplerer hinanden ved at sætte forskellige perspektiver på en valgt problemstilling og derved give en både dyb og bred belysning af emnet.

Published
31-12-1998