Faktorer af betydning for valg af transportmiddel

  • Puk Kristine Nilsson Trafiksikkerhed og Miljø, Vejdirektoratet
Keywords: behaviour, attitude, habbit, percieved behaviour control, mode choice, modal split, Amsterdam, Barcelona, Copenhagen

Abstract

Viden om hvilke forhold og parametre der får folk til at vælge transportmiddel, er væsentlig for bedre at kunne forstå, hvorfor nogle vælger at cykle eller gå fremfor at køre i bil - og omvendt. I studiet Behavioural factors affecting modal choice analyseres tværkulturelle forskelle, hvad an-går transportholdninger og -adfærd i tre forskellige byer med en høj, middel eller lav andel af cykel- og gangture.

Det overordnede formål med undersøgelsen er at bestemme, hvordan man kan motivere folk i forskellige lande og byer til at benytte cykel eller gang i stedet for bilen på de korte ture i byen.

I alt 354 personer bosiddende i Amsterdam, Barcelona og København deltog i undersøgelsen. En udvidet version af Planned Behaviour Teorien (TPB) som indeholder spørgsmål om holdninger, sociale normer, opfattet kontrol og vane er anvendt. Endvidere er data vedrøren-de folks faktiske adfærd indsamlet via en én-dags turbog, hvor antallet af ture, formål med ture-ne, længde og tidspunkt mv. er noteret.

Undersøgelsen viser bl.a., at et betydeligt antal af de bilture, der blev registreret i turbogen, er mindre end eller lig med 5 km. I alle tre byer er formålet med disse korte ture at komme til og fra arbejde. Desuden fremgår det af resultaterne, at valg af bilen som transport-middel på dagens første tur, er af afgørende betydning for valg af transportmiddel på resten af dagens ture, uafhængig af rejsens længde.

Baseret på resultaterne fra holdnings- og adfærdsstudiet præsenterer undersøgelsen en række konkrete forslag til, hvad man kan gøre for at overflytte de korte by-bilture til gang eller cykel.

Paperet indeholder en præsentation af undersøgelsens dataindsamlingsmetode, en skitsering af Planned Behaviour Teorien samt en nærmere beskrivelse af resultater og konklusioner.

 

Published
31-12-1998