Strategisk utvärdering av intelligenta transportsystem.

- en studie av modeller och metoder från ett användarperspektiv.

  • Gunnar Lind Kungl Tekn Högskolan, Trafik- och transportplanering
Keywords: intermodal travel, complete itinerary, national bud and rail timetable information, internet, ITS

Abstract

Utvärdering av intelligenta transportsystem (ITS) ställer nya krav på traditionella modeller och metoder i trafikplaneringen. Kravet på dynamik är ett av de tre viktigaste om man ska modellera intelligenta transportsystem på ett realistiskt sätt. De andra två är explicit beaktande av informationskvalitet och existensen av fordon med skilda egenskaper när det gäller ruttval och körbeteende som följd av skillnader i utrustning.

Framtida modellutveckling bör koncentreras på möjligheten att integrera makro- och mikrosimulering. Detta åstadkommer ett flexibelt system som utnyttjar hittills utfört utvecklingsarbete, som kan anpassas till aktuella användarkrav och som troligen är kostnads-effektivt. Med detta angreppssätt används mikrosimulering inom ett eller flera områden där trafikförhållandena är särskilt komplicerade. Exempel är komplexa delar av cityområdet med många signalreglerade korsningar och motorvägskorridorer med parallellvägar som lider av återkommande köproblem.

Det saknas tillförlitliga kunskaper om informationskvalitet och beteendeförändringar för ITS. Det är viktigt att studier genomförs inom dessa områden så att validerade samband kan ersätta antaganden, extrapoleringar, bedömningar och gissningar i modellsystemen. Modellsystemen bör därför vara öppna för kompletteringar som kan visa sig nödvändiga i framtiden.

 

Published
31-12-1998