Dynamisk signalregulering under hensyn til trafiksikkerhed, miljøforhold og fremkommelighed

  • Peter Christensen COWI
Keywords: road transport telematics, intersection signal control, UTC, urban traffic control, signal optimization, coordination of signals

Abstract

I de fleste danske byer foretages der ikke en systematisk gennemgang og optimering af signalstyringerne. På den baggrund er det indlysende, at der kan skabes større samfundsøkonomiske gevinster ved at effektivisere signalstyringen.

For de enkelte vejbestyrere er der en række muligheder for at forbedre signalstyringen.

1. Der kan etableres et dynamisk signalreguleringssystem. Et sådan system bør kunne tilpasses den enkelte by og der bør samtidig være mulighed for styre trafikafviklingen på baggrund af trafikpolitiske valg mellem alternative styrestrategier inden for trafiksikkerhed, miljøbelastning og fremkommelighed. Dynamiske signalreguleringssystemer har vist sig at kunne øge fremkommeligheden med op til 15% i forhold til andre optimeringsprocedurer.

2. Man vil kunne opnå forholdsmæssigt mindst lige så store gevinster ved at opgradere signalstyringen v.h.a. en række "simple" signalfunktioner og rutiner. Metoderne tager udgangspunkt i en systematisk gennemgang af signalsamordninger og signalanlæg. Sådanne tiltag udmærker sig ved at have en meget kort tilbagebetalingstid målt i øget trafiksikkerhed, bedre miljø og bedre fremkommelighed.

Etablering af nye signalsystemer bør altid etableres som et åbent system, der kan integreres med styreapparater af fremmed fabrikat og andre TI-systemer.

 

Published
31-12-1998