Trafikledelse på Helsingørmotorvejen under ombygning - effektvurdering

  • Steen Lauritzen Vejdirektoratet
Keywords: motorway, transport telematics, evaluation, road work

Abstract

I perioden fra maj 1996 til december 1997 blev Helsingørmotorvejen ombygget fra 4 til 6 spor på en 7 km lang strækning. Der blev etableret en række midlertidige systemer bestående af automa-tisk køvarsling, manuelt styrede variable hastighedsbegrænsningstavler, videokameraer, system til automatisk måling af rejsetiden med elektroniske brikker forruden på 2200 køretøjer med efterføl-gende udmelding af trafiksituationen på variable tekstskilte. Via en direkte forbindelse til Køben-havns Radio har trafikanterne, allerede inden de startede turen, hver morgen og eftermiddag kun-net få information om de aktuelle forsinkelser indsamlet med rejsetidsmålesystemet via køretøjer udstyret med elektronisk brik.

Erfaringerne med systemerne har været både gode og dårlige. En spørgeskemaundersøgelse blandt trafikanterne på Helsingørmotorvejen har vist, at trafikanterne har været glade for de systemer, der direkte har været rettet mod dem i form af information om trafikforholdene, specielt det automati-ske køvarslingssystem og informationstavlerne med tekstmeddelelser. Fra operatørernes side har der været glæde over videosystemet, fordi de hele tiden har haft et overblik over, hvad der skete på arbejdsstrækningen. Mange af systemerne kan og bør benyttes ved lignende arbejder i fremtiden.

 

Published
31-12-1998