Systemarkitektur for trafikinformatik

  • Peder Jensen Plan- og Telematikafdelingen, Vejdirektoratet
Keywords: transport telematics, system architecture

Abstract

Der ofres i disse år store summer på udvikling af en systemarkitektur for trafikinformatik sy-stemer. Udviklingen foregår både inden for og uden for Europa og både i privat og i offentligt regi. Mange aktiviteter er parallelle og i flere tilfælde i direkte modstrid med hinanden. Dette paper vil forsøge at dykke ned i begrebet systemarkitektur for at undersøge hvad der ligger bag begrebet, hvorfor det er interessant, hvad det kan føre til, hvad mangel på systemarkitektur kan føre til og sluttelig se på et konkret systemarkitektur udviklingsprojekt, nemlig det amerikanske. Desuden vil der blive trukket linier til de europæiske aktiviteter på området.

Published
31-12-1998