Håndtering af trafikmodelnet i GIS; konflikter-, løsninger og anvendelser

  • Otto Anker Nielsen Institut for Planlægning – Trafikstudier, DTU
  • Thomas Israelsen Banestyrelsen-rådgivning, Transportplanlægning
  • Erik Rude Nielsen Banestyrelsen-rådgivning, Transportplanlægning
Keywords: GIS, traffic models, supply models, traffic network topology

Abstract

Trafikmodeller nødvendiggør en kompliceret trafiknettopologi, der ikke fuldt ud kan beskrives af de fleste kommercielle Geografiske Informationssystemer (GIS). Som en konsekvens heraf har GIS mest været benyttet til at visualisere resultater fra trafikmodeller - snarere end som et aktivt værktøj til at opbygge det nødvendige datagrundlag.

Artiklen introducerer de mest grundlæggende topologiske elementer i trafiknet, og diskuterer derudfra problemer med at udveksle disse elementer mellem trafikmodeller og GIS. Derefter præsenteres en mere kompliceret topologi af fysiske net bestående af strækninger, knuder og svingbevægelser samt organisatoriske net af ruter, terminaler og skift. En sådan topologi indgår i et GIS-baseret udvekslingsformat, der udvikles i BRIDGES-projektet under EU's fjerde rammeprogram. Idéen med dette projekt er - som navnet antyder - at danne bro mellem forskellige typer GIS og trafikmodeller.

Imidlertid kan eksisterende GIS ikke fuldt ud beskrive organisatoriske trafiknet, hvorfor det er nødvendigt at udvikle forskellige 'lappeløsninger'. En række bud herpå præsenteres. Herved kan GIS gemme og håndtere nettene, men ikke vedligeholde dem. Ikke desto mindre lettes trafikmodelarbejdet betragteligt sammenlignet med eksisterende trafikmodelpakker, GIS og databaser. Dette er primært på grund af GIS' bedre faciliteter til geografiske analyser, kvalitetssikring og visualiseringer.

 

Published
31-12-1998